มุ้งลวดส่วนใหญ่...หมดอายุไขตอนอายุกี่ปี

มุ้งลวดส่วนใหญ่...หมดอายุไขตอนอายุกี่ปี


โดยปกติอายุการใช้งานของมุ้งลวด จะขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก

1. จุดที่ติดตั้งมุ้งลวดมีการใช้งานบ่อยแค่ไหน เช่น ในบริเวณที่เป็นหน้าต่าง มักมีการใช้งานไม่บ่อย โดยปกติจะมีการเปิดในตอนเช้าและปิดในช่วงเย็น ต่างจากบริเวณประตูหน้าบ้านที่เป็นทางเข้าออกหลัก จะมีการใช้งานในแต่ละวันค่อนข้างมาก ยิ่งจำนวนสมาชิกในบ้านมีจำนวนมาก จะส่งผลให้จำนวนการใช้งานมากตามไปด้วย บริเวณจุดนี้มักจะพบกับปัญหามุ้งลวดพังง่าย ซ่อมบ่อย เพราะมีการใช้งานมากเลยทำให้อายุการใช้งานสั้นกว่าจุดอื่น ๆ

2. รูปแบบของมุ้งลวดที่ติดตั้ง ถ้าเป็นรูปแบบมาตรฐานประเภท บานเลื่อนหรือบานเปิด จะมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างยาวนานกว่า มุ้งจีบ เนื่องจากมุ้งจีบถูกออกแบบมาเพื่อความสวยงามเป็นหลัก ความแข็งแรงทนทานเป็นเรื่องรอง

3. คุณภาพของอุปกรณ์และคุณภาพของช่างในการผลิต โดยปกติในส่วนนี้มีหลายเกรดหลายระดับ แต่โดยภาพรวม ถ้าอุปกรณ์คุณภาพดีได้ช่างที่มีคุณภาพในการผลิต ก็จะทำให้มุ้งลวดมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเหมาะสม แต่โดยปกติแล้วในการเลือกผู้ให้บริการมุ้งลวด ปัจจัยที่เจ้าของบ้านโดยทั่วไปมักให้ความสำคัญ คือ ปัจจัยในเรื่องของราคา ซึ่งมักส่งผลกระทบหลังการติดตั้งงานไปแล้ว 2-3 ปี พบกับปัญหามุ้งลวดไม่ได้คุณภาพ เรียกช่างช่างก็ไม่มา Service ให้

จากสถิติการใช้งานจริงของมุ้งลวดที่ใช้อุปกรณ์และช่างผลิตมีคุณภาพ พบว่า

สำหรับมุ้งลวดที่ติดตั้งบริเวณหน้าต่างที่มีการใช้งานตามปกติ
- หากเป็นมุ้งลวดบานเลื่อนหรือบานเปิด จะมีอายุการใช้งานประมาณ 7-10 ปี
- หากเป็นมุ้งจีบ(สำหรับหน้าต่าง) จะมีอายุการใช้งานประมาณ 5-7 ปี สำหรับมุ้งลวดที่ติดตั้งบริเวณประตูที่มีการใช้งานบ่อย
- หากเป็นมุ้งลวดบานเลื่อนหรือบานเปิด จะมีอายุการใช้งานประมาณ 3-5 ปี
- หากเป็นมุ้งจีบ(สำหรับประตู) จะมีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี
มุ้งลวดมีปัญหา...ปรึกษาเรา
www.ซ่อมมุ้งลวด.com
LINE ID : @SMLDC789