ซ่อมมุ้งลวดดอทคอม

       ซ่อมมุ้งลวดดอทคอม คือ ส่วนงานบริการหนึ่ง ของมุ้งลวด VR-PRO ที่เน้นให้บริการใน 3 ส่วนหลัก

1. งานซ่อมมุ้งลวด

2. งานผลิตและติดตั้งมุ้งลวดสำหรับคอนโด

3. งานผลิตและติดตั้งมุ้งลวดที่มีจำนวนน้อยกว่า 5 บาน       งานบริการของเราเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านงาน “Service มุ้งลวด” รวมถึงงานผลิตและติดตั้งมุ้งลวดที่มีจำนวนไม่มาก ซึ่งหาผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานค่อนข้างยาก โดยในการดำเนินงานเรามีเป้าหมายที่สำคัญ 3 ประการ คือบริการซ่อมมุ้งลวดที่มีคุณภาพ

1. ลูกค้าต้องได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

ซ่อมมุ้งลวดจะเลือกใช่้สินค้าที่มีคุณภาพเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า

2. เราจะเลือกใช่้สินค้าที่มีคุณภาพเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งานและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าได้ในระยะยาว ทั้งยังช่วยลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม

สร้างโอกาสและสร้างอาชีพให้กับคนในสังคม

3. เราจะเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สร้างโอกาสและสร้างอาชีพให้กับคนในสังคม